Logge inn

Min handlekurv
Ingen varer

Avgrens søket med filter
Varetype


29 varer  Vis alt

Vareliste


Vare Beskrivelse Pris inkludert MVA

8001 Byggesakskart
Byggesakskart brukes til byggesøknad. Produktet in... klikk her for mer informasjon
Varer
8643 A3 Reguleringskart for byggesak
650,- Velg

8002 Eiendomsmeglerpakke 1
Eiendomsmeglerpakke 1 inneholder A3 reguleringskar... klikk her for mer informasjon
Varer
8614 A4 Ortofotokart, Farger
8624 Oversiktskart A4
8633 A3 Reguleringskart for eiendomsinformasjon
8700 Arealbekreftelse
1045,- Velg

8003 Eiendomsmeglerpakke 2
Eiendomsmeglerpakke 2 inneholder A3 reguleringskar... klikk her for mer informasjon
Varer
8633 A3 Reguleringskart for eiendomsinformasjon
8700 Arealbekreftelse
770,- Velg

8104 A4 Historisk kart A4 (kun betjening i skranke)
Teknisk eller tematisk historisk kart
205,- Velg

8114 A4 Ortofotokart, Farger (betjening i skranke)
Flyfoto i kartprojeksjon som viser valgt eiendom m... klikk her for mer informasjon
410,- Velg

8141 A1 Spesialplott
Spesialplott i A1 inkludert arbeidstid
1705,- Velg

8400 Digitalt ortofoto
Pris pr km2. Digitalt ortofoto bygger på flyfoto i... klikk her for mer informasjon
690,- Velg

8500 Digitale kartdata: Eiendomsdata
Produktet kan ikke brukes til saksbehandling for b... klikk her for mer informasjon
10,5 Velg

8501 Digitale kartdata: Reguleringsdata
Produktet kan ikke brukes til saksbehandling for b... klikk her for mer informasjon
10,5 Velg

8502 Digitale kartdata: Situasjons-/Høydedata (Høyderef. NN2000)
Produktet kan ikke brukes til saksbehandling for b... klikk her for mer informasjon
19,5 Velg

8503 Digitalt forenklet grunnkart
Digitalt FKB N5 teknisk grunnkart
6600,- Velg

8504 Oversiktskart på vektorformat
Oversiktskart
200,- Velg

8505 Laserdata (byggesonen) - Høyderef. NN2000
Pris i kroner pr. dekar. 1. januar 2015 endrer Pla... klikk her for mer informasjon
4,25 Velg

8506 3D-volummodell (byggesonen) Høyderef NN2000
Pris i kroner pr. dekar. 3D volumdata for et valgt... klikk her for mer informasjon
19,25 Velg

8613 A3 Ortofotokart, Farger
A3 ortofotokart
605,- Velg

8614 A4 Ortofotokart, Farger
A4 ortofoto
410,- Velg

8624 Oversiktskart A4
Oversiktskart i A4 med bygninger, veier, kollektiv... klikk her for mer informasjon
100,- Velg

8631 A1 Reguleringskart
En reguleringsplan er et kart med tilhørende beste... klikk her for mer informasjon
1375,- Velg

8632 A2 Reguleringskart
En reguleringsplan er et kart med tilhørende beste... klikk her for mer informasjon
935,- Velg

8633 A3 Reguleringskart for eiendomsinformasjon
Ikke for byggesak. Brukes ved salg av eiendom. Kar... klikk her for mer informasjon
650,- Velg

8643 A3 Reguleringskart for byggesak
Kartene leveres i PDF eller på papir, i målestokk ... klikk her for mer informasjon
650,- Velg

8650 A0 Teknisk grunnkart
A0 teknisk grunnkart på papir eller som PDF-fil. ... klikk her for mer informasjon
2035,- Velg

8651 A1 Teknisk grunnkart
A1 teknisk grunnkart på papir eller som PDF-fil. ... klikk her for mer informasjon
1375,- Velg

8652 A2 Teknisk grunnkart
A2 teknisk grunnkart på papir eller som PDF-fil. ... klikk her for mer informasjon
935,- Velg

8653 A3 Teknisk grunnkart.
A3 teknisk grunnkart på papir eller som PDF-fil. ... klikk her for mer informasjon
605,- Velg

8654 A4 Teknisk grunnkart
A4 teknisk grunnkart på papir eller som PDF-fil. ... klikk her for mer informasjon
410,- Velg

8663 A3 Flomrisiko
Kartet viser områder med forhøyet fare for elveflo... klikk her for mer informasjon
720,- Velg

8700 Arealbekreftelse
Dette er en bekreftelse av eiendommens areal slik ... klikk her for mer informasjon
385,- Velg

8701 Bykart. Oversiktskart i A0-format over hele byen, med bydelsgrenser. Kartet er ikke oppdatert etter 2012.
Kart i størrelse A0 over byggesonen i Oslo med byd... klikk her for mer informasjon
0,- Velg