Logge inn

Ikke mottatt e-post for å bekrefte søknad?

Hvis du ikke har mottatt e-post for å bekrefte søknaden, vennligst send en e-post til karttjeneste@pbe.oslo.kommune.no fra e-postkontoen du brukte som login navn når du søkte om å bli kunde.

Opplys om du ønsker å opprettholde søknaden eller slette den. Vi vil da enten bekrefte søknaden eller slette den manuelt.

Vi har noen veldig få tilfeller av at kunden skriver e-postadressen feil i kundesøknaden. Vi anbefaler også at du legger inn pbe_karttjeneste@byggesak.com i adresseboken for e-postklienten din slik at du får e-postene med varsling. Hvis du ønsker å svare på de automatiske varslings-e-postene kan du gjøre det ved å trykke svar/reply på vanlig måte. Svaret vil da automatisk ha karttjeneste@pbe.oslo.kommune.no i Til/To -feltet og bli sendt til Plan- og bygningsetatens Kundesenter.

Med vennlig hilsen,
Enhetsleder Kartformidlingsenheten - Geodataavdelingen
Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune