Logge inn

Forretningsfører for borettslag og sameier

Innkrevingsetaten er rett kilde til informasjon om hvem som er forretningsfører for borettslag og sameier i Oslo kommune. Gårds- og bruksnummer er nødvendig ved henvendelse.

Innkrevingsetaten het tidligere Kemnerkontoret. Navnet ble endret 1. november 2020 etter at Skatteetaten tok over skatteoppkreveroppgavene fra kommunene.

For mer informasjon følg opp lenken: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/innkrevingsetaten/