Logge inn

Selvbetjent gratis nabovarsling

Plan- og bygningsetaten tilbyr en ny tjeneste som gjør at du kan lage ferdig utfylte nabovarslingsskjemaer. Denne tjenesten er gratis, men krever pålogging via ID-porten. Hvis du ønsker å benytte denne tjenesten, kan du følge denne lenken:

https://https://www.oslo.kommune.no/slik-soker-du/nabovarsel-article3122-3191.html

Alternativt kan du gå rett på tjenesten og innlogging med ID-porten:

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/byggesak/rammetillatelse/nabovarsel/