Logge inn

Gratis digital nabovarsling

Du kan bruke vår tjeneste for å varsle naboene digitalt. Her kan du:
  • finne naboene som skal varsles og lage naboliste
  • lage nabovarsler (beskrive tiltaket, legge ved nødvendige dokumenter)
  • sende varselet direkte til naboene i Altinn
  • få kvittering i Altinn og på Min side når naboene er varslet
  • motta eventuelle merknader fra naboene i din meldingsboks i Altinn
  • lage dokumentene som skal ligge ved byggesøknaden din når du sender den inn til oss
Tjenesten kan brukes både av privatpersoner og profesjonelle, og er gratis.

Lag nabovarsel (logg inn)

Les mer om nabovarsling i byggesaker