Logge inn

Nye priser fra mandag 1. januar 2024

Fra og med mandag 1. januar 2024 økes prisene. Prisene reguleres i henhold til konsumprisindeks.