Logge inn

Produktet Byggesakspakke (8001) skifter navn til Byggesakskart 1. april 2017

Delproduktet Naboliste (8705) tas ut av produktet Byggesakspakke (8001) 1. april 2017 (Se lenke om Produktet Naboliste fjernes fra 1. april 2017). I denne forbindelse skifter produktet Byggesakspakke (8001) navn til Byggesakskart, som vil fortsette å inneholde A3 Reguleringskart for byggesak.